Права та обов’язки класного керівника

Класний керівник має право:

 • відвідувати уроки вчителів та позакласні заняття в своєму класі;
 • входити в педагогічну раду з пропозиціями про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів на повторний курс;
 • проводити батьківські збори, відвідувати учнів за місцем проживання;
 • представляти і захищати інтереси учнів в державних органах;
 • вибирати форму підвищення педагогічної кваліфікації.

Класний керівник зобов’язаний:

 • створювати умови для засвоєння учнями навчальних програм з базових дисциплін, сприяти розвитку здібностей учнів;
 • формувати високі моральні якості учнів;
 • додержувати педагогічної етики, поважати гідність дитини; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • захищати здоров’я учнів , їх інтереси.

Класний керівник повинен вміти:

 • визначити ступінь підготовки дітей до навчання і виховання, рівень сформованості колективу;
 • формулювати проблемні питання і визначити мету і завдання навчання, виховання і розвитку;
 • відбирати зміст, форми, методи організації навчально-виховного процесу;
 • реалізувати у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності;
 • складає план своєї діяльності з класним колективом і документує свою роботу;
 • звітувати у своїй роботі директору закладу, безпосередньо підпорядкований ЗНВР, оперативне керівництво діяльністю класного керівника здійснює ЗВР.