Методичні рекомендації

  1. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»
  2. «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»
  3. Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році
  4. “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”
  5. “Про національно-патріотичне виховання в системі освіти”
  6. Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»