Анкета по визначенню рівня вихованості учня

Безымянный4

Методика опрацювання анкети  по визначенню рівня вихованості учня           класу

Завдання учням: прочитати питання анкети та дати відповідь, довго не задумуючись, оцінюючи себе по 5- бальній шкалі (розшифровка дається на дошці):

0 –   завжди ні або ніколи

1 –   дуже рідко, частіше випадково

2 –   частіше ні, ніж так, інколи згадую

3 –   частіше так, ніж ні, інколи забуваю

4 –   завжди так, постійно.

Результати одного пункту додаються і діляться на 16 (максимальна кількість балів)

Наприклад, ( 3+4+3+4)/16=

Потім додаються показники по всім пунктам та діляться на 10

(1+0.9+0.7+0.6+0.5+1+1+1+0.2+0.5)/10=

  • До 0,5 – низький рівень вихованості
  • 0,6 – рівень вихованості нижче середнього
  • 0,7 – 0,8 – середній рівень вихованості
  • До 0,9 рівень вихованості вище середнього
  • 1 – високий рівень вихованості

Потім складаються показники кожного учня і діляться на кількість учнів: отримуємо рівень вихованості класу (від учнів).

Класний керівник оцінює учнів без допоміжних питань по10 пунктам по 5-бальній шкалі.

Так само оцінюють батьки.

Потім показники порівнюються і робляться висновки.

  1. Низький рівень – слабка, нестійка позитивна поведінка, яка регулюється в основному вимогами дорослих та іншими зовнішніми стимулами та збудниками, самоорганізації і саморегуляції ситуативні.
  2. Середній рівень – властива самостійність, прояви самоорганізації і саморегуляції, відсутня громадська позиція.
  3. Достатній рівень – позитивна самостійність у діяльності, громадська позиція ситуативна.

Високий рівень – стійка і позитивна самостійність у діяльності та поведінці, проявляється активна громадська та громадянська позиція.